ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
รายละเอียด :
     

          ด้วยงานสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  จะจัดให้มีการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖  ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา

          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

          จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 50.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 5 มีนาคม 2556