ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา
รายละเอียด :
                ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  กรณีครบวาระ  ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และได้กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบันนังสตา  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา
          ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว     
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 155.00 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2556