ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายละเอียด :
                ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตาเห็นชอบ  และนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตาได้อนุมัติไปแล้วนั้น 
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 332.92 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2554