ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับคำขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
รายละเอียด :
     

เนื่องด้วยสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  เกิดการขาดแคลนวัสดุที่ใช้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้มายื่นคำขอมีบัตร  มีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบคำขอมีบัตร  (บ.ป.2  หรือใบเหลือง)  รวมถึงใบแทนใบรับคำขอมีบัตร  (บ.ป.2  หรือใบชมพู) แทนเพื่อใช้เป็นการชั่วคราว

ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ในการยื่นคำขอมี

บัตร  ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน  สามารถใช้ใบคำขอมีบัตร  (บ.ป.2  หรือใบเหลือง)  รวมถึงใบแทนใบรับคำขอมีบัตร  (บ.ป.2  หรือใบชมพู)  ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เสมือนบัตร  เพื่อใช้เป็นเอกสารในการแสดงตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด  หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  หมายเลขโทรศัพท์  073-289045
 

ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 25.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 กรกฎาคม 2553