ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก/ชิกุนคุณย่า
รายละเอียด :
      ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 3 บันนังสตา  จะมีการจัดโครงการรณรงค์  ป้องกัน  และควบคุมโรคไข้เลือด/ชิกุนคุณย่า  ประจำปี  2553  ขึ้น  เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  ซึ่งทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก/โรคชิกุนคุณย่า  โดยจะทำการออกพื้นที่พ่นหมอกควัน  แจกทรายอะเบท  และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน  ควบคุม  และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายให้กับครัวเรือน  ในวันอังคาร  ที่  6  กรกฎาคม  2553  นั้น
 
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 2 กรกฎาคม 2553