ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญส่งทีมเซปักตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขัน "กรงปินังคัพ ครั้งที่ 1/2553
รายละเอียด :
      ด้วยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา  และชมรมเซปักตะกร้อตำบลกรงปินังจะจัดโครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2553  ระหว่างวันที่  19-20  มิถุนายน  2553  ณ  ลานองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพนักกีฬาเซปักตระกร้อไปสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป  ผู้ใดสนใจสามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  (กองทุนสุขภาพฯ)  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  073-238286  หรือ  089-4644870  หรือดูประกาศได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ  ในชุมชนเทศบาลตำบลบันนังสตา  (ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  150  บาท)
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2553