ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การจัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
รายละเอียด :
               การจัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  และนอกราชอาณาจักร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ผู้ใดมีความประสงค์จะขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ณ  หน่วยเลือกตั้งปกติที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน  สามารถยื่นคำร้องขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร  พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  โดยยื่น  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 168.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2554