ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 ที่ได้ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำประปาของเทศบาลตำบลบันนังสตา จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2566