ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
รายละเอียด :
      ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดยะลา ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาเทศบาล จำนวน 2 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผลการทดสอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ซึ่งผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และระบบการผลิตน้ำเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ และเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองประปาสะอาด 3 ของกรมอนามัย เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาได้รับทราบถึงความสะอาด และความปลอดภัยของน้ำประปาเทศบาล รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2566