ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ
รายละเอียด :
      ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้ บริษัท ดีไว พลัส จำกัด ร่วมกับบริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลาในการศึกษา 270 วัน โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ในการนี้ สทนช. ได้กำหนดให้มีการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาและมีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมพัฒนรัฐ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 3 เวที ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอำเมืองปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ฝ่าย : กองช่าง
เมื่อวันที่ : 14 กรกฎาคม 2566