ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DID) ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนทั่วไป
รายละเอียด :
      ตามที่งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลบันนังสตา ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DID) ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการอื่น ๆ ด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความซ้ำซ้อน นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DID) ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2566