ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 35 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบันนังสตา
รายละเอียด :
      ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา ขอหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบันนังสตา ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบันนังสตา ให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทัวไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 384.62 KB
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 27 มิถุนายน 2566