ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๕
รายละเอียด :
               ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน  คือ  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ดิน  ป้าย  ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  ๒๕๕๕  โดยท่านสามารถดู  ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  การแนะนำกระบวนการขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติสำหรับการให้บริการชำระภาษี  ประจำปี  ๒๕๕๕  จากไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 389.50 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2554