ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตาได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๙  ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 78.50 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2554