ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
รายละเอียด :
               ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตาและจัดทำงบประมาณประจำปี  ดังนั้นทางเทศบาลฯ  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)  ให้หน่วยงานต่าง ๆ  และพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 68.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2554