ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.บทความเรื่อง ขอดูสัญญาจ้างบุคคล 2.บทความเรื่อง ขอให้ออกหนังสือรับรอง 3.บทความเรื่อง ข้อเสนอของผู้เสนอราคา 4.บทความเรื่อง ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 5.บทความเรื่อง ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ข้อดูสัญญาจ้างบุคคล (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 72.87 KB
      2.ขอให้ออกหนังสือรับรอง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 73.86 KB
      3.ข้อเสนอของผู้เสนอราคา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 74.55 KB
      4.ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 72.73 KB
      5.ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.62 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2566