ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
รายละเอียด :
      ตามที่ เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างน้อย 20% (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 823.77 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 พฤษภาคม 2566