ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและการให้บริการประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th หรือ ลิ้งค์ ้https://drive.google.com/drive/folders/1t_VtPv2qZc6S4bi23UxcUgmIct-Fwk6n หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ แอปพลิเคชันฉลาดเลือก "Smart Vote" (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 365.74 KB
      2.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 334.32 KB
      3.สายด่วนเลือกตั้ง 1444 (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 253.72 KB
      4.รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง สายด่วน 1444 (1) (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 445.08 KB
      5.รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง สายด่วน 1444 (2) (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 436.08 KB
      6.รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง สายด่วน 1444 (3) (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 445.10 KB
      7.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 581.52 KB
      8.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 119.17 KB
      9.4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 259.11 KB
      10.5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 328.82 KB
      11.6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 190.87 KB
      12.7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 400.90 KB
      13.8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 218.96 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2566