ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ให้โควต้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียด :
                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา ได้จัดสรรโควตา  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง  ภาคสมทบ  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  จำนวน  ๓๐  คน  ให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ใน  อบจ., อบต.  หรือเทศบาล
          และได้จัดสรรโควต้าระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้กับนักเรียน/นักศึกษา  และผู้สนใจ  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑-๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ   
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554