ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองคลัง และกองการประปา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สำนักปลัดเทศบาล (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.23 MB
      2.กองช่าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.48 MB
      3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 810.05 KB
      4.กองการศึกษา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 560.50 KB
      5.กองคลัง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 600.50 KB
      6.กองการประปา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 641.46 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565