ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 31 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ๑
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเมืองใหม่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก  เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นขอข้อเสนอครั้งนี้  จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  กำหนดยื่นข้อเสนอ  ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ณ  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอราคาจ้างเหมา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 839.08 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2561