ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 51 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ๑
รายละเอียด :
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอประชาสัมพันธ์การขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเมืองใหม่ ๑  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๑๐  เมตร  ความยาว  ๒๑๐  เมตร  หนาไม่น้อยกว่า  ๔  เซนติเมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๒๐  ตารางเมตร  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.หนังสือขอความเห็นชอบ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 640.15 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2561