ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 31 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายละเอียด :
               ด้วยงานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 826.62 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2561