ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเมืองใหม่ ๑
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเมืองใหม่  ๑  ขนาดผิวเจราจร  กว้าง  ๑๐.๐๐  เมตร  และไหล่ทางข้างละ  ๑.๐๐  เมตร  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ๒๑๐  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๒๐  ตารางเมตร  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเมืองใหม่ ๑ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2561