ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [05-02-2556]
ในวันอังคาร ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางเทศบาลฯ ร่วมกับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น พิธีการสดุดีศาสดามูฮำหมัด (ศ.ล.)/อิหม่ามกล่าวขอพร (ดุอาร์)/อัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอ่าน การบรรยายธรรมโดยวิทยากรจากกรรมการมัสยิดอิสลาเมียะห์ มัสยิดกลางอำเภอบันนังสตา เรื่องโลกมุสลิมในปัจจุบัน และเรื่องประวัติศาสดามูฮำหมัด (ศ.ล.) การอ่านตะอัล-ลีม กิจกรรมภาคกลางคืน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่