ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 [17-04-2553]
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้สูงอายุ  ในวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2553  ที่เทศบาลได้จัดขึ้นในวันที่  8  เมษายน  2553  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง  ซึ่งในงานมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยบุคลากรจาก รพ.บันนังสตา  การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่