ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชุนสัมพันธ์ ประจำปี 2554 [18-04-2554]
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชุนสัมพันธ์  ประจำปี 2554  ในวันที่  18  เมษายน  2554  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ  โดยมีเด็ก  เยาวชน  และประชาชนของชุมชนต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล  เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่