ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 การศึกษาดูงานของ อสม. เทศบาลตำบลบันนังสตา [04-03-2554]
          การศึกษาดูงานของ  อสม. เทศบาลตำบลบันนังสตา  ในระหว่างวันที่  24  กุมภาพันธ์  2554  ถึง  2  มีนาคม  2554 
          เพื่อศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  และวิถีชีวิตชุมชน  ณ  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง  ศึกษาดูงาน  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  คุณศิริพรรณ  ภัทรสิริวรกุล  สาขานมแม่  สายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  และศึกษาดูงาน  อสม.ดีเด่น  คุณสมบัติ  มาชมสมบูรณ์  สาขาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่