ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 30 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข [02-03-2554]
          ภาพการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ  2554  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2554  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา
          เพื่อทัศนศึกษาดูงาน  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์ -  2  มีนาคม  2554  ณ  พื้นที่จังหวัดพัทลุง  เชียงใหม่  และเชียงราย

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่