ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 อบรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 [23-01-2567]
วันอังคาร​ ที่​ 23​ มกราคม​ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา นำโดยนายสาการียา​ ยะหริ่ง​ นายกเทศมนตรี​ตำบลบันนังสตา​ พร้อมด้วยนางอนงค์ กระไรภูมิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด​ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์น้อย ครูสอนพระพุทธศาสนา โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี เทศบาลนครยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ได้เรียนรู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่