ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566 [20-10-2566]
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566 โดยมีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา เป็นประธานในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบันนังสตา หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเก็บกวาดขยะ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ถนนบันนังสตาวิถีหลังที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ตลอดจนถึงบริเวณการประปาเทศบาลตำบลบันนังสตา โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น หน่วยกำลังในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่