ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของเทศบาลตำบลบันนังสตา [02-11-2566]
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางอนงค์ กระไรภูมิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมด้วยนายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม และปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าใจหลักการนำธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่