ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2566 [04-10-2566]
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เปิดการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบหมายหลักการทำงาน ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แผนพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี" น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย/งาน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่