ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [04-09-2566]
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบันนังสตา โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมบรรยาย "มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และนายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ คิดบวกและทำงานอย่างมีความสุข การลดความขัดแย้งภายในองค์กร กระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างความพึงพอใจ และวินัย การรักษาวินัย ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ต ตำบลลานขอย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่