ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา [25-08-2566]
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมด้วยนางอนงค์ กระไรภูมิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา และนายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ให้กับครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในศูนย์ฯ ได้รู้จักวิธีการอพยพ การรวมพล ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะในการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่