ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 นายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบเตาเผาขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี [09-08-2566]
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอับดุลนาเซร์ ลาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบเตาเผาขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่