ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาซีรีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  [04-08-2566]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาซีรีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อนำความรู้ ในการนำนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้พัฒนาเจริญก้าวหน้า และเป็นรูปธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่