ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา [03-01-2554]
          โครงการก่อสร้าง  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  หรือผู้ยากจน  ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  ๘๔  พรรษา  จำนวน  ๒  หลัง  ให้กับนายมะแซ  ยูโซะ  บ้านเลขที่  ๑๔  ถนนตลาดล่าง  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  และนางแมยูยี  ดามูซอ  บ้านเลขที่  ๕๔  ถนนตลาดล่าง  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
          เพื่อเป็นการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ ๘๔  พรรษา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกดูภาำพแล้วใหญ่มาก ลองคลิกดูสิ
โดยคุณ คนดู [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:22 น. ] ความคิดเห็นคนที่ 1

หน้า : 1