ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมคณะผู้บริหาร นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มัสยิดอิสลาเมี๊ยะห์ และวัดเนรัญชราวาส เพื่อปลูกฝังให้รู้คุณค่า ความสำคัญของศาสนสถาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสาธารณะที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 [25-07-2566]
นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมคณะผู้บริหาร นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มัสยิดอิสลาเมี๊ยะห์ และวัดเนรัญชราวาส เพื่อปลูกฝังให้รู้คุณค่า ความสำคัญของศาสนสถาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสาธารณะที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม