ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมคณะผู้บริหาร นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มัสยิดอิสลาเมี๊ยะห์ และวัดเนรัญชราวาส เพื่อปลูกฝังให้รู้คุณค่า ความสำคัญของศาสนสถาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสาธารณะที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 [25-07-2566]
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมคณะผู้บริหาร นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มัสยิดอิสลาเมี๊ยะห์ และวัดเนรัญชราวาส เพื่อปลูกฝังให้รู้คุณค่า ความสำคัญของศาสนสถาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสาธาร... ดูเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่