ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้าอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันนังสตา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถังแก๊ส การป้องกันแก๊สระเบิด และการระงับเหตุไฟไหม้เบื้องต้น พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้รับบริการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ [24-07-2566]
วันจันทร์​ ที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2566​ เวลา​ 09.00​ น.​ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้เข้าอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันนังสตา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถังแก๊ส การป้องกันแก๊สระเบิด และการระงับเหตุไฟไหม้เบื้องต้น พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้รับบริการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่