ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [05-12-2553]
          เนื่องด้วยวันที่  5  ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งเป็นวันที่พสกนิกรทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี  เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
          ดังนั้น  ทางเทศบาลตำบลบันนังสตาจึงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา  บริษัททีโอที  คอปอเรชั่น  จำกัด  มหาชน  ทางหลวงแผ่นดิน  และบริษัทเอไอเอส  ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์  ทำความสะอาดถนน  วัด  มัสยิด  ในเขตเทศบาล  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  83  พรรษา  5  ธันวาคม  2553

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่