ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 35 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ [11-07-2566]
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบันนังสตา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่