ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  [22-06-2566]
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางแวแอเสาะ มูซา รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมีนายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลบันนังสตาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ประชาชน และผู้นำชุมชน ในเขตชุมชนบูรณรักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้้ จำนวน 60 คน

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่