ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 กิจกรรมให้ความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ภายใต้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ [06-03-2565]
เทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ภายใต้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีพลังงานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซล์) ให้กับเกษตรกร ภาคเอกชน และประชาชนททั่วไปที่สนใจเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่