ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ติดตามการนิเทศและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลบันนังสตา จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลบันนังสตาได้มีคุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประปาหมู่บ้านสะอาด (3C: Clear,Clean,Chlorine) ของกรมอนามัย [21-06-2566]
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ร่วมติดตามการนิเทศและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลบันนังสตา จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลบันนังสตาได้มีคุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประปาหมู่บ้านสะอาด (3C: Clear,Clean,Chlorine) ของกรมอนามัย

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่