ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 ประชุมหารือชี้แจงเพื่อแก้ไขปัยหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องทุกข์ [14-11-2565]
เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา พร้อมด้วยนายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา นายมะดารี การ์เด นายช่างโยธา นางสาวทัศนีย์ แก้วน้อย นิติกรชำนาญการ ร่วมกับ นางสาวโสภิดา บูรณรักษ์ ผู้ร้องทุกข์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความเดือนร้อนของประชาชนจากเหตุน้ำท่วมขังในที่ดิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ทำประโยชน์บนเนื้อที่ดินดังกล่าวได้ ซึ่งทางกองช่างได้เสนอให้ผู้ร้องพิจารณาร่วมกับเครือญาติซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตามแนวทางน้ำไหลเพื่อจัดทำถนนและคูระบายน้ำแนบไปตามกำแพงวัดเนรัญชราวาส เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว หากมีการอุทิศที่ดินดังกล่าวเทศบาลจะสามารถเข้าดำเนินการจัดทำโครงการได้ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอเพื่อไปปรึกษาหารือกับเครือญาติ ก่อนดำเนินการแก้ไข เนื่องจากทราบข้อมูลดีว่า การจัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณของรัฐมีขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีหากจะมีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในที่ดินที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน หากผลการหารือกับเครือญาติเป็นประการใดจะแจ้งให้เทศบาลทราบต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่