ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
  ประธานสภาเทศบาลตำบลบันนังสตาได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจำปี 2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ และแจ้งการประเมินประสิทธิภาพ LPA [07-06-2566]
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ประธานสภาเทศบาลตำบลบันนังสตาได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจำปี 2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ และแจ้งการประเมินประสิทธิภาพ LPA การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 การเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยงบประมาณตรงของเทศบาลตำบล และรายงานสถานะการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบันนังสตา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่