ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 กองการประปา เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัด "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ำ" [22-05-2566]
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองการประปา เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัด "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ำ" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตน้ำประปา ในการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคให้สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่