ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อชี้แจงและขับเคลือนแนวทางการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย [22-05-2566]
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อชี้แจงและขับเคลือนแนวทางการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่